Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mamy dobre wyniki, mimo kryzysów – posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

To było już XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (KM POIiŚ). Odbyło się ono 24 maja 2022 roku w formule on-line.

Postęp we wdrażaniu POIiŚ

Na bardzo dobre wyniki we wdrażaniu Programu pracowało wiele instytucji i beneficjentów POIiŚ.

– Wszystkim należą się gratulacje – powiedzial Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej. – POIiŚ osiąga świetne rezultaty, mimo trwającej kolejny rok walki z pandemią Covid-19 – dodał.

 Co ważne, wszystkie cele wyznaczone na rok 2021 zostały w pełni zrealizowane.

– Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z Komisją Europejską, jak i wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie POIiŚ na szczeblu krajowym – powiedział Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Te osiągnięcia to 2 886 podpisanych umów o dofinansowanie, co oznacza ponad 112,4 mld zł ze środków unijnych, czyli 90% alokacji POIiŚ. Wartość dofinansowania UE w przekazanych do Komisji Europejskiej wnioskach o płatność to 93 mld zł, czyli 74% alokacji POIiŚ. Zakończyła się już realizacja ok. 1,3 tys. inwestycji, z czego najwięcej w sektorze zdrowia i środowiska. Z kolei inwestycje o najwyższej wartości ukończone zostały w sektorze transportu.

Walka z COVID-19

Wsparcie z POIiŚ niweluje skutki pandemii. Ze środków Programu na walkę z COVID-19 przeznaczyliśmy już 850 mln zł na nowe projekty w sektorze zdrowia oraz 60,4 mln zł na rozszerzenie projektów transportowych. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji. Służby ratownicze – policja i straż pożarna – otrzymały dodatkowe fundusze na zakup specjalistycznych pojazdów, pojemników do transportu materiałów CBRNE, środków do dezynfekcji czy środków ochrony indywidualnej.

Co dalej?

Tematem posiedzenia KM POIiŚ były również informacje o przygotowaniach do zamknięcia Programu oraz trudności w realizacji projektów w związku z wojną w Ukrainie. Spotkanie było też okazją do poznania stanu prac nad Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zapoznania się z raportem Komisji Europejskiej na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Uchwały KM POIiŚ

Komitet Monitorujący przyjął uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Roczne z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za rok 2021, zmianę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz aktualizację Planu Ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.