Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Miliony na rozwój transportu miejskiego we Wrocławiu

O prawie 65 milionów złotych zwiększy się dofinansowanie unijne budowy trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia. Fundusze będą przekazane dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie 6,8 km trasy. Na całej długości planowanego ciągu transportowego zainstalowany będzie inteligentny system transportowy. Powstanie również obiekt "parkuj i jedź" na 50 miejsc postojowych.

Fundusze Europejskie wspierają transport zbiorowy

Z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczonych zostało około 10 miliardów złotych na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Realizowane projekty obejmują:

  • budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej,
  • zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego,
  • elementy Inteligentnych Systemów Transportowych,
  • budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego.

Dzięki Funduszom Europejskim powstanie ponad 200 kilometrów nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Docelowo zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1100 sztuk jednostek taboru pasażerskiego. Inwestowanie w komunikację miejską przynosi wymierne efekty. Poprawia się płynność ruchu. Ograniczony zostaje negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. W miastach rośnie liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Wybór komunikacji zbiorowej w podróżach po mieście pozwala nie tylko oszczędzać czas, ale i pieniądze.

Wspólne projekty transportowe

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana z Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane są 4 projekty o łącznej wartości 920,86 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 412,27 mln zł. Inwestycje obejmują budowę trasy autobusowo-tramwajowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup taboru tramwajowego oraz budowę centrów przesiadkowych.