Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na co pieniądze w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020?

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podobnie jak jego poprzednik, będzie wspierać rozwój infrastruktury kraju. W efekcie środki unijne Programu, wdrażane przez kolejnych siedem lat, przyczynią się do dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności. Na co w szczególności będą przeznaczone te pieniądze?

Gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe – to obszary, pomiędzy które rozdzielono środki największego pod względem budżetu programu na nową perspektywę. 

Rysunek przedstawia wykres kołowy, na którym 72,2% budżetu POIiŚ to środki unijne przeznaczone na sektor transportu, 12,8% na sektor środowiska, 10,2% na energetykę, po 1,8% na zdrowie i kulturę oraz 1,1% na pomoc techniczną

Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego. Głównymi odbiorcami wsparcia będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w tym także duże firmy.