Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowoczesna gospodarka odpadami dzięki Funduszom Europejskim

Czy gospodarka odpadami musi się kojarzyć z nieprzyjemnym zapachem i uciążliwościami dla mieszkańców? Krośnieński Holding Komunalny udowodnił, że nie!

Realizacja projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie Południowym województwa podkarpackiego - I etap” polegała na budowie nowoczesnej i całkowicie hermetycznej instalacji do przetwarzania odpadów. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poznaj szczegóły przedsięwzięcia

Zasięg projektu objął ok. 350 tys. mieszkańców z 28 gmin, w regionie południowym województwa podkarpackiego. Celem inwestycji było dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa, a także zwiększenia strumienia odpadów kierowanych do ponownego użycia, recyklingu i odzysku.  Jednak najważniejszym zdaniem w ramach projektu była rozbudowa i modernizacja instalacji do przetwarzania odpadów wraz z budową zupełnie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Zastosowane najnowsze rozwiązania technologiczne mają być korzyścią dla mieszkańców oraz otoczenia, ze względu na pozbycie się uciążliwych zapachów. W nowej instalacji selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne są wykorzystane do produkcji kompostu ogrodniczego, który jest dostępny dla mieszkańców.

W ramach inwestycji powstała także zautomatyzowana sortownia odpadów, dzięki której zwiększony zostanie odzysk surowców.  Tą część instalacji wyposażono w system wentylacji do oczyszczania powietrza, za sprawą którego praca sortowni stała się neutralna dla otoczenia.

Dzięki Funduszom Europejskim powstała nie tylko nowoczesna instalacja odpadowa, ale także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Korzystając z tego miejsca, mieszkańcy mogą oddać około 20 różnych frakcji odpadów komunalnych. Dodatkowo przygotowano ekologiczną ścieżkę edukacyjną wraz ze strefą napraw, gdzie rzeczy używane mogą dostać drugie życie. 

Na potrzeby nowej instalacji zakupiono także sprzęt specjalistyczny, m.in. rozdrabniacz odpadów wielogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, a także ładowarki kołowe i przesiewacz do kompostu.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 105, 8 mln zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Infrastruktura i  Środowisko to kwota niemal 58 mln zł.    

Więcej informacji o projekcie