Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opublikowano Niebieską Księgę dla projektów infrastruktury drogowej

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 została przygotowana przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. Dokument jest uzupełnieniem i doprecyzowaniem wytycznych Komisji Europejskiej (Guide to cost benefit analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, December 2014) oraz wytycznych krajowych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem  projektów inwestycyjnych w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści. 

Niebieska Księga jest zalecana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w celu ujednolicenia metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla projektów sektora transportu, realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Może być również stosowana przez beneficjentów realizujących projekty transportowe w ramach innych krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

W zakres Niebieskiej Księgi wchodzą następujące zagadnienia:

  • identyfikacja wariantów i przygotowania danych wejściowych,
  • analiza ekonomiczno-społeczna,
  • analiza finansowa,
  • ocena ryzyk projektu,
  • wpływ na zatrudnienie.

oraz załączniki dotyczące:

  • jednostkowych kosztów ekonomicznych i finansowych,
  • prognoz ruchu,
  • podstaw metodologicznych obliczania współczynników przeliczeniowych,
  • podstaw metodologicznych obliczania jednostkowych kosztów eksploatacji pojazdów,
  • metod obliczania kosztów wypadków drogowych.

Zaktualizowane wersje Niebieskich Ksiąg dla projektów infrastruktury kolejowej oraz transportu publicznego będą opublikowane do końca września 2015 r.

Treść Niebieskiej Księgi dostępna jest w zakładce Prawo i dokumenty.