Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ostatnia umowa w sektorze energetyka w 2020 roku

PSE S.A. podpisało ostatnią w tym roku umowę o dofinansowanie na realizację projektu budowy linii elektroenergetycznej Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Projekt otrzymał dofinansowanie unijne ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja obejmuje: budowę dwutorowej linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo, budowę dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń. W ramach przedsięwzięcia wybudowanych zostanie łącznie ponad 382 km torów prądowych w województwie pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Ponadto wybudowana zostanie stacja 400/220/110 kV Pelplin oraz rozbudowana stacja 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Głównym celem projektu jest rozwój sieci przesyłowej w północnej części Polski związany z koniecznością wyprowadzenia mocy z nowych źródeł wytwórczych. Połączenie będzie pełnić zasadniczą rolę w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Północ oraz farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej części KSE i stanowić będzie wzmocnienie zasilania aglomeracji Trójmiasta.

Budowa jest już w toku, a jej zakończenie przewidziano na koniec czerwca 2021 roku. Koszty projektu szacowane są na ponad miliard złotych z czego ok. 259,5 mln zł będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii przy prognozowanym wzroście zapotrzebowania na moc do 2025 roku oraz dotrzymania parametrów jakościowych dostarczanej energii. Tym samym pozytywnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego systemu przesyłowego w Polsce i Europie W ramach POIiŚ, beneficjent realizuje jeszcze 13 innych inwestycji mających ogromny wpływ na proces rozwoju całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Pozwalają m.in. na integrację krajowego systemu przesyłowego z odnawialnymi źródłami energii (OZE) – co jest szczególnie istotne w kontekście strategii Komisji Europejskiej: Europejskiego Zielonego Ładu, tj. planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Jednocześnie inwestycje te, pozwalają na wielkoskalowe wykorzystanie inteligentnych funkcjonalności w sieci elektroenergetycznej (elementów smart grid) – np. w ramach projektu budowy linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, przewiduje się wykorzystanie funkcji dynamicznej oceny obciążalności linii oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym.

***

Wraz z kończącym się rokiem 2020, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska: