Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S3

Jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych. Ze środków unijnych w ramach tego Programu budowana jest m.in. droga ekspresowa S3, której odcinek został dziś uroczyście otwarty. 

Udostępniony do ruchu ponad 22-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 Miękowo-Brzozowo znajduje się w województwie zachodniopomorskim i jest realizowany w ramach projektu Budowa drogi ekspresowej S3, odc. Miękowo  – Brzozowo.

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Miękowo-Brzozowo oraz budowie 3 węzłów drogowych, dwóch MOP oraz innych obiektów inżynierskich. Pomyślano też o budowie urządzeń z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania realizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, przepusty, przejścia da zwierząt).

Dzięki Funduszom Europejskim realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym.

Realizacja projektu zapewni także wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej wpływającej na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Wartość całkowita projektu wynosi prawie 436 mln zł, a dofinansowanie Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko to blisko 192 mln zł.