Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pomimo pandemii nie zwalniamy - kolejne otwarcia dróg dzięki środkom UE

Już dziś kierowcy mogą korzystać z części drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) dofinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Uroczyście otwarto 19,3 km nowej drogi realizowanej w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota – Mielno”.

Przedsięwzięcie polega na budowie odcinka drogi o długości 54,12 km, która w całości zlokalizowana jest w sieci kompleksowej TEN-T.

Projekt składa się z 3 zadań:

  • Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km,
  • Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3 km,
  • Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę drogi ekspresowej S5, przebudowę istniejącego węzła drogowego Szubin Północ, budowę 8 węzłów drogowych, budowę 4 MOP, budowę obwodu utrzymania drogi „Wąsosz”, budowę obiektów inżynierskich, urządzeń z zakresu ochrony środowiska oraz urządzeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania realizowanej infrastruktury.

Oddany dziś do użytku odcinek drogi ekspresowej S5 stanowi fragment korytarza transeuropejskiej sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T.

Inwestycja zwiększy mobilność osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa kujawsko - pomorskiego jak również poza granice państwa.

***

Nazwa Projektu: Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Całkowita wartość projektu: 1 369 128 641,40 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 716 300 886,65 PLN

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem Programu POIiŚ 2014-2020. Kwota środków UE przewidziana dla GDDKiA na realizację projektów drogowych wynosi prawie 11 mld EURO, czyli ponad 47 mld zł.