Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pieniądze unijne na kolej inwestowane są sprawniej

„80% środków na kolej dostępnych w Programie Infrastruktura i Środowisko jest już w umowach, 20% rozliczyliśmy. Nie będzie tak nerwowo, jak w poprzedniej perspektywie unijnej" – tak o inwestycjach kolejowych mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński po spotkaniu z Komisją Europejską.   

Przedstawiciele rządu, samorządów i spółek kolejowych regularnie spotykają się z reprezentantami Komisji Europejskiej w ramach Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych. Zadaniem grupy jest wypracowanie takich rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które pozwolą efektywnie wykorzystać fundusze unijne na polską kolej. 

Jerzy Kwieciński na spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

"80% środków na kolej jest już w umowach, 20% rozliczyliśmy. Nie będzie tak nerwowo, jak w poprzedniej perspektywie unijnej" – zapewnił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński na konferencji prasowej po posiedzeniu grupy.

Przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej (szczególnie w jej końcówce) oraz na początku obecnej mieliśmy bardzo poważne problemy z realizacją takich inwestycji. Minister Kwieciński podkreślił też, że dla inwestycje kolejowe nie lubią górek i dołków, czyli okresów spiętrzenia i przestojów. Działania rządu zmierzają do równomiernego rozłożenia inwestycji w czasie.

"Między innymi dlatego trwają rozmowy między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Komisją Europejską na temat tzw. fazowania skomplikowanych projektów kolejowych, czyli przeniesienia ich części na kolejną perspektywę finansową UE" – powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju
"Podejmujemy szereg działań, które mają spowodować, że inwestycje będą realizowane w sposób bardziej przewidywalny, przede wszystkim na rynku naszych producentów. Stabilizacja służy wszystkim. Pomaga też przy planowaniu projektów pod przyszłą perspektywę finansową" – przyznał również wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

 *** 

W obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 inwestycje kolejowe wspierane są  z trzech źródeł:

  • instrumentu Łącząc Europę – ponad 3,5 miliardów euro,
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – około 5 miliardów euro,
  • regionalnych programów operacyjnych.

 

Zdjęcia: B. Kosiński/MIiR