Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsza umowa w poddziałaniu 1.7.3 Programu Infrastruktura i Środowisko

17 grudnia została podpisana pierwsza umowa w ramach poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim. Pierwszym beneficjentem w tym obszarze jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Bytom Sp. z o.o.

PEC Bytom Sp. z o. o. realizuje projekt „Modernizacja Ciepłowni Radzionków poprzez budowę wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją systemu zaopatrzenia miasta Bytomia w ciepło na potrzeby c.w.u. z sieci ciepłowniczej”. Polega on na rozbudowie Ciepłowni Radzionków o układ kogeneracyjny oraz budowie magistrali obwodowej. Beneficjent otrzyma na ten cel 31,71 mln zł dofinansowania unijnego. Wartość całkowita projektu to 99,86 mln zł. Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2022 r.