Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ obejmie modernizacją energetyczną większą liczbę szkół artystycznych w Polsce

Dzięki aneksowi do umowy o dofinansowanie z funduszy uninych, który został podpisany 12 maja 2017 r., wzrosła liczba szkół objętych modernizacją. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje obecnie projekt za ponad 500 mln zł polegający na modernizacji energetycznej 139 placówek szkolnictwa artystycznego.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte takie efekty, jak oszczędność energii poprzez zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków w jakich uczą się dzieci i młodzież. Środki zostaną przeznaczone na prace przy 187 budynkach w całej Polsce, głównie w małych i średnich miejscowościach.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 501,4 mln zł, dofinansowanie z funduszy unijnych przekroczy 409 mln zł. Pierwotna umowa o dofinansowanie projektu termomodernizacji szkół artystycznych została zawarta w grudniu 2016 r.  Podpisany aneks rozszerza zasięg oraz warunki finansowe projektu. Kwota finansowania zwiększyła się o przeszło 124 mln zł, a lista placówek szkolnictwa artystycznego, które zostaną włączone do projektu - aż o 25. Aktualnie projektem objęto 139 szkół artystycznych na terenie całej Polski.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020). W ramach perspektywy 2007-2013 sfinansowano przygotowanie inwestycji do jej realizacji w latach 2014-2020.