Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ wspiera budowę inteligentnych sieci energetycznych

Z końcem września br. poziom zakontraktowanych środków na projekty realizowane w ramach w działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, (poddziałanie  1.4.1. pn. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym) wyniósł  ok. 431mln zł.

W ostatnim czasie zawarte zostały trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.4.1 POIiŚ na łączną kwotę prawie 40 mln zł ze środków UE. Projekty realizowane przez ENEA Operator Sp. z o.o. obejmują budowę inteligentnych sieci energetycznych (tzw. smart grid) na terenie Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolicznych gmin. 

Dzięki takim inwestycjom obniża się poziom strat, a zwiększa jakość i bezpieczeństwo systemu energetycznego, w tym także pewność dostaw energii do gospodarstw domowych. Ponadto efektem realizacji projektów będzie poprawa stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej, spadek szacowanej rocznej emisji gazów cieplarnianych oraz możliwość przyłączenia nowych odnawialnych źródeł energii do sieci. Wprowadzanie bardziej zaawansowanych systemów komunikacji i automatyki w systemach energetycznych, przy równoczesnym wykorzystaniu energii odnawialnej, wspiera działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Więcej informacji na temat podpisanych umów dostępnych jest tutaj.