Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko wspiera poprawę stanu technicznego wiaduktów i mostów kolejowych

Właśnie podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu "Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych" - etap II.

Beneficjentem projektu jest PKP PLK S.A. Wartość projektu to ponad 136 milionów złotych z czego dofinansowanie UE z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi nieco ponad 94 miliony złotych.

Projekt obejmuje poprawę stanu technicznego 4 obiektów inżynieryjnych usytuowanych na terenie gminy Kłodzko i w Przemyślu:

  • modernizacja mostu w km 0,346 linii nr 286 (Kłodzko);
  • przebudowa wiaduktu kolejowego w km 0,654 linii nr 286 (Kłodzko); 
  • modernizacja mostu w km 1,824 linii nr 286 (Kłodzko);
  • budowa mostu w km 243,845 na linii kolejowej nr 91 (Przemyśl).

Obiekty inżynieryjne objęte Projektem charakteryzują się złym stanem technicznym. Głównym problemem transportowym, dla tych obiektów to wprowadzone na nich ograniczenia prędkości. Ruch pociągów na wybranych obiektach nie może odbywać się zgodnie z parametrami konstrukcyjnymi ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na zły stan techniczny tych obiektów. Ograniczenia prędkości prowadzą do wydłużenia się czasu przejazdu, spadku komfortu podróży, a w konsekwencji spadku konkurencyjności połączeń kolejowych.

Realizacja Projektu ma na celu:

  • poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości prowadzenia ruchu pociągów w obrębie objętych zadaniem obiektów inżynieryjnych,
  • odwołanie istniejących ograniczeń prędkości (docelowa maksymalna prędkość na obiekcie na linii 91 to 110km/h natomiast docelowa maksymalna prędkość na obiektach na linii 286 to 80km/h i 100km/h.),
  • rozwój transportu kolejowego, podniesienie jego konkurencyjności i atrakcyjności poprzez podniesienie standardu i parametrów eksploatacyjnych elementów infrastruktury,
  • poprawa spójności wewnętrznej regionów kraju.

W ramach Projektu planowana jest realizacja pozostałych branż (srk, telekomunikacja, sieć trakcyjna i sieć energetyczna) oraz infrastruktury drogowej do zaplanowanych prac na obiektach.

Rozwiązania przyjęte w Projekcie umożliwiają w przyszłości wdrażanie systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System).