Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych jest głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”. Miasto dostało na ten cel ponad 80 mln zł dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.

Umowa o dofinansowanie z POIiŚ została podpisana 9 maja 2017 r. Głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w 3 dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Dzięki temu miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami.

Kolejną korzyścią realizacji przedsięwzięcia będzie zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Będzie to możliwe przez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe).

Podpisana umowa o dofinansowanie jest kolejną dotyczącą przedsięwzięć złożonych w I naborze konkursowym w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi w ramach POIiŚ. W tym samym naborze dofinansowanie z funduszy unijnych otrzymały także Gdynia (ok. 20 mln zł) i Sopot (ok. 11 mln zł).