Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad miliard złotych wsparcia na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko

Modernizacja lub budowa 55 dworców, usprawnienie ruchu na liniach kolejowych oraz poprawa stanu informacji pasażerskiej to tylko część projektów, które dostaną dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umów na inwestycje o łącznej wartości prawie 1,8 miliarda zł odbyło się 26 marca 2019 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W sumie popisano osiem umów o dofinansowanie na inwestycje transportowe. Łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie wyniesie 1,2 mld zł.

"Dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko podpisaliśmy ponad 2 tysiące umów na kwotę ponad 90 mld zł. Dziś suma ta wzrosła do 91,3 mld zł i tym samym wykorzystaliśmy już blisko 80% dostępnych funduszy z POIiŚ na lata 2014-2020" – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 Większość, bo aż pięć podpisanych dzisiaj umów, to inwestycje dworcowe PKP S.A. o łącznej wartości ponad 460 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 milionów złotych.

"Znacząca część wszystkich środków z POIiŚ, bo ponad 21 miliardów zł, została zainwestowana w kolej. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację blisko 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych. To, że inwestycje w kolej mają sens, widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów" – dodał minister Kwieciński. 

 W ubiegłym roku z pociągów w Polsce skorzystało ponad 310 mln osób. To wzrost o prawie 7 mln w porównaniu z 2017 rokiem. Rośnie też znaczenie przewozu towarów koleją. Jak informował w styczniu Urząd Transportu Kolejowego w 2018 roku przewoźnicy kolejowi przewieźli ponad 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej. 

Dofinansowanie z POIiŚ na blisko 70 milionów zł uzyska także obwodnica Bolkowa, która docelowo będzie powiązana drogą ekspresową S3 Legnica – Bolków – Lubawka. Inwestycja ta pozwoli skrócić czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi miastami w zachodniej części Polski.

Dofinansowane projekty:

  • Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice;
  • Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych;
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok - Kuźnica Białostocka;
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice - Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25;
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68;
  • Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353,131 oraz 3;
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław - Boguszów-Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275;
  • Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu dk 3/5.