Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził "Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020". Opracowanie przybliża problematykę nadużyć finansowych oraz prezentuje działania, jakie należy podjąć w przypadku zidentyfikowania czy wystąpienia nadużycia finansowego.

Podręcznik przedstawia również dobre praktyki, które zastosowano w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, np. mechanizm służący anonimowemu sygnalizowaniu nieprawidłowości. Autorzy starali się, aby Poradnik był przystępnie napisany, tak aby stał się praktycznym wsparciem przede wszystkim dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na uniwersalny charakter informacji w nim zawartych, może on jednak być z powodzeniem wykorzystywany przez jednostki administracji publicznej, zamawiających oraz instytucje zaangażowane w wydatkowanie środków publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem, który został opublikowany na naszej stronie internetowej w zakładce "Prawo i dokumenty".