Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 22 stycznia 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 102 039 inwestycji o łącznej wartości 583,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 22 stycznia 2023 roku złożono 198 642 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 926,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 576,1 mld zł, tj. 163,3 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 22 stycznia 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 039 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 583,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,1 mld zł, czyli 99,0 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 426,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 275,3 mld zł, co stanowi 78,1 procent alokacji.