Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prezentacja efektów i planów na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

23 lutego 2021 roku, w formule online, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko.

Posiedzenie było okazją do podsumowania efektów wdrażania Programu w okresie pandemii. Efekty te są bardziej niż zadowalające. Zarówno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji środków udało się utrzymać planowane tempo realizacji i osiągając poziom 91% zakontraktowanej alokacji oraz 60% wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej.

"Postępy w realizacji Programu są bardzo dobre, cieszy także zaangażowanie i udział partnerów społecznych, zarówno w dzisiejszym posiedzeniu, jak i całym procesie wdrażania środków UE" – powiedział Pan Przemysław Kalinka, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

W trakcie posiedzenia podjęta została uchwała Komitetu dotycząca zmiany kryteriów w ramach poddziałania 1.7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Członkowie i Obserwatorzy Komitetu zapoznali się także z planami dotyczącymi zmiany Programu związanej z wykorzystaniem środków REACT-EU oraz dowiedzieli się o pracach nad programem na kolejną perspektywę finansową.

Uczestnicy posiedzenia mieli również możliwość zapoznać się ze wstępnymi informacjami na temat planowanego w tym roku konkursu dla nowego typu projektów dotyczącego modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu. Kryteria wyboru dla ww. rodzaju projektów zostaną wkrótce przekazane członkom Komitetu Monitorującego i poddane pod głosowanie.