Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko: blisko 80 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych

Dotychczas w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podpisano umowy o dofinansowanie na 92 mld zł dla 2 150 projektów. Obradom Komitetu Monitorującego Programu Infrastruktura i Środowisko, które odbyły się 20 maja w Kazimierzu Dolnym, przewodniczyła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. W posiedzeniu wziął udział Przemysław Kalinka, przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE), który pogratulował bardzo dobrego tempa wdrażania i efektów realizacji POIiŚ.

członkowie Komitetu Monitorującego Programu Infrastruktura i Środowisko

 

"Za osiągnięty przez Program sukces dziękuję wszystkim instytucjom zaangażowanym w jego realizację i Komisji Europejskiej. Warto podkreślić, że podziękowania i gratulacje kierujemy przede wszystkim do beneficjentów dofinansowanych projektów" – powiedziała minister Małgorzata Zielińska.

Jarosław Orliński, dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przedstawił stan realizacji Programu. Ponad 78 proc. funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych. Dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie dla 2 150 projektów o wartości ok. 174 mld złotych, z czego 92 mld zł to dofinansowane ze środków unijnych. Komisja Europejska zaakceptowała również dofinansowanie dla 90 dużych inwestycji.

Z nadwyżką zrealizowaliśmy kwartalną prognozę certyfikacji środków (informacje o nakładach poniesionych przez poszczególne przedsiębiorstwa i instytucje) do Komisji Europejskiej. Łącznie zawnioskowaliśmy już do KE o prawie 44 mld zł, tj. 32,2 proc. alokacji POIiŚ. Jak podkreślił dyrektor Orliński, w ślad za dobrymi wskaźnikami finansowymi osiągane są także widoczne efekty programu, które uwzględniają również potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane zostały wszystkie cele dla wskaźników określonych w Ramach Wykonania z terminem realizacji zaplanowanym na 2018 rok, co oznacza, że po dokonanym przez Komisję Europejską przeglądzie środki z Rezerwy Wykonania pozostaną do dyspozycji POIiŚ.

"Potwierdzam, że środki z Rezerwy Wykonania zostaną automatycznie przyznane dla Programu przez Komisję Europejską do końca sierpnia 2019 roku" – powiedział Przemysław Kalinka.

Podczas spotkania Komitet Monitorujący podjął uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rocznego z realizacji Programu za 2018 rok, kryteriów wyboru projektów w sektorze środowiska i energii, zaktualizowano również Wykaz Dużych Projektów.

Po zakończonych obradach członkowie Komitetu oraz goście z Komisji Europejskiej mieli okazję zwiedzić Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. W obiekcie w ramach POIiŚ 2014-2020 realizowany jest projekt, który obejmuje remont konserwatorski oraz modernizację ekspozycji.