Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku certyfikacji!

Wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej osiągnęło półmetek. Zawnioskowaliśmy do Komisji Europejskiej o refundację ponad 50 procent zainwestowanych środków, dzięki czemu w najbliższym czasie na koncie programu saldo wpływów osiągnie pułap aż 13,7 miliardów euro. Podpisaliśmy umowy o dofinansowanie na około 90 procent dostępnych funduszy. Dzięki 24,6 miliarda euro zainwestowanym do tej pory ze środków Unii Europejskiej, na realizację projektów mamy fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. 

Realizacja Programu na tym etapie alokacji środków wiąże się z osiągniętymi efektami w realizacji każdej osi priorytetowej:

Ochrona środowiska

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu TUTAJ (PDF 691 KB).

Transport publiczny

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego TUTAJ (PDF 683 KB).

Transport kolejowy

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie transportu kolejowego TUTAJ (PDF 676 KB).

Transport intermodalny

Transport drogowy

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie transportu drogowego TUTAJ (PDF 674 KB).

Transport morski

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie transportu morskiego TUTAJ (PDF 670 KB).

Energetyka

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie sektora energetyki TUTAJ (PDF 683 KB).

Zdrowie

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie sektora zdrowia TUTAJ (PDF 679 KB).

Kultura

Więcej informacji o efektach realizacji Programu w zakresie sektora kultury TUTAJ (PDF 681 KB).

***

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest największym programem wdrażanym w Unii Europejskiej, a środki z UE przeznaczone na jego realizację to ok. 27,4 miliarda euro.

Program jest realizowany na terenie całego kraju i wspiera projekty z zakresu: gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, a także inwestycje w obszarze ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji na temat programu znajduje się TUTAJ.