Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Infrastruktura i Środowisko pomaga likwidować bariery dla rozwoju OZE

W Programie Infrastruktura i Środowisko wspieramy inwestycje w sieci elektroenergetyczne, które umożliwiają przyłączanie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz przyczyniają się do zwiększenia przepustowości infrastruktury. Dzięki temu zwiększy się wykorzystanie energii z OZE. Spodziewamy się także aktywizacji gospodarczej regionów o dużym potencjale OZE.

Do połowy lutego 2021 roku budżet środków przeznaczonych na tego typu inwestycje wykorzystaliśmy niemal w 90%. Realizujemy 24 projekty, które zaangażują prawie 880 mln zł środków UE. Planujemy realizację kolejnych projektów z tego obszaru.

Efektem tych projektów będzie zniesienie istotnej bariery dla rozwoju energetyki odnawialnej, jaką jest brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury sieciowej umożliwiającej odbiór energii z obszarów, gdzie budowane są jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Realizacja tych inwestycji ma także wpływ na rozwój regionalny, poprawę jakości powietrza oraz zagospodarowanie lokalnych zasobów energii odnawialnej.

Jednym z beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko korzystającym ze środków UE na rozwój sieci elektroenergetycznych dla OZE jest Enea Operator Sp. z o.o. Spółka ta realizuje siedem tego typu projektów, dofinansowanych ze środków funduszy europejskich kwotą ponad 80 mln zł.

Niedawno Spółka Enea Operator zakończyła w Kostrzynie nad Odrą budowę nowego Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Kostrzyn II. Składa się on z rozdzielni 110 kV i rozdzielnicy 15 kV.

Koszt tego projektu to ponad 16,2 mln zł, w tym ponad 9,2 mln zł ze środków UE. Realizacja projektu umożliwi rozwój energetyki odnawialnej w regionie, dzięki zwiększeniu zdolności przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej, a przy tym poprawi warunki zasilania energią elektryczną dla lokalnych odbiorców i ograniczy skutki potencjalnych awarii.