Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rodzinne Ogrody Działkowe ze wsparciem Funduszy Europejskich

Rodzinne ogrody działkowe, powszechnie znane pod skrótem ROD, to tereny zieleni, które od zawsze były potrzebne mieszkańcom miast. Na mocy właśnie podpisanej umowy o dofinansowanie, stowarzyszenia ogrodowe otrzymają wsparcie na zwiększenie terenów zieleni i efektywności ROD, w tym działania ekologiczne ograniczające hałas oraz zanieczyszczenie powietrza, a także chroniące zwierzęta.

Projekt „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” został dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko kwotą 50 mln zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozdysponuje te środki wśród stowarzyszeń zrzeszających działkowców. ARiMR planuje otwarty nabór wniosków, podzielony na rundy miesięczne, do wyczerpania środków.

Rola zielonej infrastruktury szczególnie wzrasta w okresie pandemii, jak to miało miejsce z COVID-19, kiedy każdy z nas szukał wytchnienia i oddechu pośród natury.

Projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia powierzchni i poprawy kondycji zieleni, ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła, zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej w miastach, a także zatrzymywania wód opadowych.

Działkowcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do działań zwiększających powierzchnię zieleni, w tym zakładanie zielonych ekranów ograniczających hałas i zanieczyszczenie powietrza. Wsparciem objęte będą również  działania  poprawiające stan zieleni oraz warunki jej utrzymania, w tym wykorzystanie wody opadowej i sprzyjanie  owadom zapylającym, a także innym organizmom ważnym dla roślin i środowiska.

Fundusze Europejskie pozwolą również na realizację małej infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej oraz o charakterze prozdrowotnym i prospołecznym na terenie ROD.