Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięto konkurs w sektorze kultury dla regionów słabiej rozwiniętych

Zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie dla regionów słabiej rozwiniętych (tj. obszaru całej Polski z wyjątkiem województwa mazowieckiego), które zostały złożone w ramach naboru dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Do dofinansowania wybrano 42 projekty. Projekty te otrzymają łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 590,3 mln zł.

Dofinansowanie otrzyma: 

  • 25 projektów z zakresu infrastruktury zabytkowej o łącznym budżecie UE 408,6 mln zł; 
  • 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury niezabytkowej o łącznym budżecie UE 125,8 mln zł; 
  • 7 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o łącznym budżecie UE niemal 56 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej VIII, przystąpi teraz do podpisywania umów o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania. 

Zachęcamy do zapoznania się z listą projektów wybranych do dofinansowania (PDF 54 KB).