Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Światowy Dzień Onkologii - Fundusze Europejskie wspierają pacjentów w walce z chorobami nowotworowymi

Nowotwory złośliwe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Rak zabija rocznie 100 tysięcy osób w naszym kraju, dlatego do walki z nim mobilizowane są środki pochodzące z Funduszy Europejskich.

Dzięki wsparciu unijnemu następuje ogromny postęp technologiczny w sprzęcie stosowanym do diagnostyki i leczenia nowotworów w Polsce. W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano do realizacji 41 projektów zgłoszonych przez szpitale i oddziały onkologiczne w całym kraju. Dofinansowanie unijne projektów wynosi 400 mln zł, a ich łączna wartość to 638 mln zł.

Największe projekty realizowane były przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie z oddziałami w Gliwicach i Warszawie. Obejmowały wymianę akceleratorów liniowych w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego. Dzięki dofinansowaniu z POIiŚ nowe akceleratory mogły zakupić również mniejsze szpitale, np. w Kielcach czy Rzeszowie.

Akcelerator to sprzęt niezbędny do naświetlań. Nowoczesne maszyny dają możliwość dostosowania terapii do każdego pacjenta indywidualnie przy jednoczesnym skróceniu czasu napromieniowania. Z niezwykłą precyzją uderzają wiązką promieniowania w guzy nowotworowe omijając zdrowe tkanki i minimalizując szkody dla organizmu. Kolejną ogromną zaletą jest wysoka wydajność akceleratorów. Dzięki niej w tym samym czasie można wyleczyć więcej pacjentów.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich poprawia się dostępność do badań i rośnie liczba pacjentów, którzy mogą skorzystać z nowoczesnych metod diagnostyki i terapii. Należy jednak pamiętać, że w przypadku chorób nowotworowych bardzo ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia.