Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Świętujemy Dzień Różnorodności Biologicznej i Dzień Parków Narodowych

Maj obfituje nie tylko w pięknie kwitnące bzy, ale także w wyjątkowe dni. Tym razem chcielibyśmy przedstawić kilka projektów wspartych przez Fundusze Europejskie, które doskonale wpisują się w świętowanie Dnia Różnorodności Biologicznej oraz Europejskiego Dnia Parków Narodowych.

Pierwszą z inwestycji, która dba o bioróżnorodność jest projekt realizowany na obszarze Narwiańskich Bagien (pokrywających się z granicami Narwiańskiego Parku Narodowego) oraz Bagiennej Doliny Narwi. Przekształcenie środowiska doprowadziło do zmniejszenia powierzchni siedlisk ptaków wodno-błotnych. Wpływ na to miała również norka amerykańska, której zagęszczenie wręcz rekordowe w skali kraju, doprowadziło do negatywnego wpływu na populację ptaków. Wiąże się to z koniecznością odłowienia norek z terenu parku, na co wskazują również wytyczne zawarte w projekcie Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego. Za niemal 1,3 mln zł z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 chronionych jest 15 gatunków ptaków, m.in. wodniczka, cyranka, rybitwa czarna, derkacz i błotniak stawowy.

Następnym projektem chroniącym bioróżnorodność jest inwestycja pn. Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko - krakowskiego BioGalmany. Rolą projektu było odtworzenie, wzmocnienie i utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych dla zachowania bioróżnorodności muraw galmanowych. Murawy galmanowe zajmują szczególną pozycję wśród polskich zbiorowisk roślinnych. Ich występowanie ograniczone jest do niewielkich obszarów rudonośnych położonych w południowej Polsce, na terenie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Fenomenem tego wyjątkowego terenu jest kształtowanie się nowych siedlisk, na których panują specyficzne warunki, ze względu na wysoką zawartość metali ciężkich w podłożu. Przykładem takiego gatunku może być sasanka otwarta Pulsatilla patens, której historyczne stanowisko w Jaworznie zostało poddane próbie ponownego wprowadzenia. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 2,3 mln złWięcej informacji o projekcie.

Parki Narodowe odgrywają główną rolę w projekcie pod nazwą Promocja Parków Narodowych jako marki. O tej inwestycji realizowanej ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pisaliśmy wielokrotnie, ale przy okazji Dnia Parków Narodowych warto ją przypomnieć. Beneficjentem projektu od 2016 roku jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W ramach projektu powstały 24 filmy obrazujące każdy z polskich parków narodowych oraz podsumowanie. Filmy są dostępne na kanale YouTube. Na bazie filmów zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny dla szkół podstawowych. Prace laureatów oraz wyróżnionych. Dodatkowo w trzech miastach Polski pojawiły się murale, zobaczcie sami, jak się prezentują. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 5,7 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej niemal 4 mln zł.