Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne pieniądze dla kolejnych projektów z sektora energetyki

Podpisane zostały umowy dla sześciu projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) związanych ze zmniejszeniem emisyjności gospodarki. Beneficjenci łącznie otrzymają prawie 29 mln zł. Zakończona została również ocena formalna wniosków o dofinansowanie dla 4 konkursów. Do oceny merytorycznej przekazano 39 projektów, opiewających na kwotę ponad 432,5 mln zł dofinansowania z UE.

POIiŚ wspiera termomodernizację i sieci ciepłownicze

Trzy umowy zostały podpisane dla projektów dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynków dużych przedsiębiorstw w Poznaniu, Kielcach i Legnicy. Na te przedsięwzięcia zostanie przekazana kwota niemal 6,4 mln zł w ramach działania 1.2 POIiŚ.

W podziałaniu 1.6.2 podpisano trzy umowy na łączną kwotę 22,6 mln zł dofinansowania z Unii. Projekty dotyczą budowy sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, Płocku czy Świebodzicach.

Ocena formalna wniosków zakończona

W konkursie z działania 1.5 zostało pozytywnie ocenionych 18 projektów. Projekty łącznie ubiegają się o dofinansowanie z UE w kwocie nieco ponad 113 mln zł. Przedsięwzięcia dotyczą budowy, przebudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych w takich miastach jak Gdańsk, Białystok, Płock, Suwałki, Siemiatycze, Mielec, Krosno, Zduńska Wola, Kędzierzyn-Koźle czy Włoszczowa.

Link do projektów po ocenie formalnej

W poddziałaniu 1.6.1 do dalszego etapu przeszło 15 projektów, które dotyczą budowy lub przebudowy źródeł wysokosprawnej kogeneracji we Wrocławiu, Zakopanem, Tarnowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Jeleniej Górze oraz Słupsku. Projekty łącznie ubiegają się o dofinansowanie z UE w kwocie nieco ponad 274 mln zł. 

Link do projektów po ocenie formalnej

Z kolei w ramach poddziałania 1.6.2 pozytywną ocenę otrzymał gdyński projekt dotyczący budowy sieci ciepłowniczej. Został on już skierowany do weryfikacji merytorycznej. Wsparcie z UE dla tego przedsięwzięcia to kwota 6,2 mln zł.

Link do projektów po ocenie formalnej

5 śląskich przedsięwzięć z poddziałania 1.7.2 otrzymało pozytywną ocenę formalną. Łączna wartość dofinansowania dla tych projektów sięga ponad 38,8 mln zł. Dotyczą one przebudowy lub modernizacji sieci ciepłowniczych w Rudzie Śląskiej, Tychach, Łaziskach Górnych czy Bielsku-Białej.

Link do projektów po ocenie formalnej