Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawdź grudniowe unijne konkursy dla przedsiębiorców i znajdź pieniądze na rozwój swojej firmy

Grudzień to okres przygotowań do najpiękniejszych świąt w roku. To również czas otwarcia nowej oferty Funduszy Europejskich. Na mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców czekają 43 zupełnie nowe konkursy m.in. w obszarze badań naukowych czy innowacji.  

Spośród 97 trwających w grudniu naborów, 48 to konkursy z  programów ogólnopolskich, 37 z programów regionalnych i 12 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Zajrzyj na Portal Fundusze Europejskie i sprawdź wszystkie konkursy unijne! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Badania i rozwój

 Badania i rozwój

Pod koniec grudnia otwiera się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych w obszarze fotoniki. Fotonika to dynamicznie rozwijająca się dziedzina techniki ze styku optyki, elektroniki i informatyki, która jest obecna w codziennym życiu człowieka. Podnosi również konkurencyjność i innowacyjność niemal wszystkich gałęzi przemysłu.

Sprawdź, jaki jest zakres tematyczny dla badań (PDF)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wejdziesz w konsorcjum z jednostką naukową, możesz ubiegać się o dotację na takie badania. W skład konsorcjum może jednak wejść nie więcej niż 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Minimalnie koszty kwalifikowalne projektu muszą wynieść 1 mln zł, a maksymalne 5 mln zł.

Więcej informacji o konkursie (PDF)

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców grudzień to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursów na opracowanie nowego produktu lub usługi, które wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Dotyczy to również dużych przedsiębiorców i konsorcjów. To tzw. „szybka ścieżka” czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków. 

Warto skorzystać z tej oferty, gdyż w konkursach wprowadzono rozwiązania, które ułatwiają sięgnięcie po środki unijne m.in.:

  • firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku;
  • niższy  próg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 1 mln zł dla MŚP i do 5 mln zł dla dużych firm.  

Jeśli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w grudniu masz jeszcze możliwość sięgnięcia po środki unijne na usługi doradcze, które pomogą właściwie ochronić Twój produkt np. poprzez uzyskanie patentu, praw ochronnych na wzory użytkowe. Pieniądze możesz również przeznaczyć na wsparcie w przygotowaniu procesu komercjalizacji produktu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimalnie 10 tys. zł, a maksymalnie 1 mln zł. Ze środków unijnych możesz otrzymać do 50% wartości tych kosztów.

Więcej informacji o konkursie

Energetyka

Energetyka

W grudniu zamykają się konkursy w obszarze energetyki. Jeśli jesteś dużym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcą – wytwórcą energii ze źródeł odnawialnych, masz ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie m.in. na inwestycje w obszarach: 

  • budowa nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,
  • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE,
  • budowa nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną,
  • przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, które zmniejszą straty na przesyle i dystrybucji energii.

Grudzień to aż 9 konkursów z obszaru energetyki w programach regionalnych. Na przykład w województwie łódzkim pula ponad 42 mln zł jest przeznaczona na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Możesz m.in. zainwestować w elektrownie wiatrowe, wodne, instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz. W tym konkursie masz szansę otrzymać zwrot do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Innowacje

Innowacje

Od końca grudnia do lutego w województwie śląskim i wielkopolskim możesz startować w konkursach dotyczących innowacyjności. 

W Wielkopolsce 150 mln zł czeka na przedsiębiorców, którzy przygotują projekt na wsparcie infrastruktury B+R (w tym laboratoriów) lub prowadzenia badań w przedsiębiorstwach. Maksymalna wartość dofinansowania to 700 tys. zł.    

Na Śląsku pod koniec grudnia rusza konkurs na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych lub procesowych. Maksymalnie możesz otrzymać 45% dofinansowania. Termin składania wniosków mija 7 lutego. 

Jeśli masz pytania, przyjdź na spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej. Czekamy na Ciebie w  Rybniku 11 grudnia, w Częstochowie 12 grudnia i  w Sosnowcu 14 grudnia. 

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Masz pomysł na utworzenie nowego miejsca wychowania przedszkolnego np. dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami? A może masz pomysł na dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci czy szkolenia dla nauczycieli?  W województwie dolnośląskim na ten cel jest prawie 20 mln złotych. Minimalna wartość projektu to 50 tysięcy zł.

Więcej informacji o konkursie 

Do 2 stycznia 2018 roku masz czas, aby złożyć wniosek np. na utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w województwie podlaskim. Maksymalny poziom dofinansowania unijnego to 85%. W przypadku projektów rewitalizacyjnych to aż 95% dofinansowania unijnego i z innych źródeł. 

Współpraca ponadnarodowa

Dla przedsiębiorców, którzy mają doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w sferze społecznej, grudzień jest szansą na sięgnięcie po dotację na ten cel. Chodzi o projekty dotyczące nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego UE. Nowe rozwiązania czyli takie, które w całości lub w części nie występują dotychczas w Polsce.  

Pierwszy nabór, który otwiera się grudniu, dotyczy rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, która ma na celu włączenie społeczne grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji. 

Drugi nabór, który zamyka się z końcem grudnia, obejmuje rozwiązania w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Rewitalizacja

rewitalizacja

Zapraszamy przedsiębiorców z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego do startowania w konkursach dotyczących rewitalizacji.

Projekty mogą dotyczyć m.in.

  • przebudowy lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, obiektów poprzemysłowych/ powojskowych;
  • zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców!

Zapraszamy do śledzenia strony.