Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Poznaniu o Programie Infrastruktura i Środowisko

O tym, jak przebiega realizacja Programu Infrastruktura i Środowisko i jakie wyzwania przed nami, rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w Poznaniu. Obradom Komitetu przewodniczył wiceminister Grzegorz Puda, wzięli w nich udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (KE) oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Gościnnie w spotkaniu uczestniczył również wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

- To był bardzo ważny rok dla POIiŚ – powiedział minister Puda. - Sukces w realizacji wszystkich celów pośrednich określonych w ramach wykonania pozwolił na przyznanie środków z rezerwy wykonania w wysokości ok. 1,7 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

- Gratuluję bardzo dobrego tempa wdrażania i efektów realizacji POIiŚ, który jest nie tylko największym programem w Europie, ale jest również niezwykle sprawnie realizowany – powiedziała Lucie Žáčková, zastępca kierownika Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

82% funduszy dostępnych w programie zostało już zagospodarowanych. Podpisano umowy o dofinansowanie dla ponad 2,3 tys. inwestycji o wartości 185 mld zł, w tym 98 mld zł ze środków UE. Komisja Europejska zaakceptowała dofinansowanie dla 93 dużych inwestycji. Zrealizowaliśmy z nadwyżką kwartalną prognozę certyfikacji środków do Komisji Europejskiej. Łącznie zawnioskowaliśmy już do KE o ponad 44,3 mld zł, tj. ok. 38% alokacji POIiŚ, a do końca roku osiągniemy poziom 51,2 mld zł, tzn. wykorzystamy ok. 43% alokacji. Podpisanie planowanych na IV kwartał umów na ponad 3,6 mld zł umożliwi zakontraktowanie 101,5 mld zł., tj. ok. 85% alokacji.

Tak dobre wyniki wdrażania programu są dobrą prognozą na kolejną perspektywę finansową na lata 2021-2027, której założenia, wraz z harmonogramem prac, zostały przedstawione podczas obrad Komitetu.

Po zakończonych obradach członkowie Komitetu oraz goście z Komisji Europejskiej mieli okazję zwiedzić Zamek Cesarski w Poznaniu, który w ramach POIiŚ 2014-2020 realizuje projekt obejmujący remont konserwatorski oraz modernizację ekspozycji.

Posiedzenie Komitetu Monitorująceg POIiŚ 2014-2020

Zdjęcie: MIiR