Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Programie Infrastruktura i Środowisko oceniamy kolejne 48 projektów na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku!

Pozytywną ocenę formalną uzyskało 48 wniosków o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Wnioskowana wartość dofinansowania to niemal 104 mln zł. Projekty te aplikowały o wsparcie w ogłoszonym w marcu 2020 r. konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prowadzi ocenę projektów złożonych w piątym już konkursie w poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Aplikować w tym konkursie, oprócz samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, mogły po raz pierwszy - spółki Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową. Najwięcej projektów złożyły samorządy – aż 30 spośród 48 aplikujących w konkursie.

Wszystkie 48 złożonych projektów przeszło pozytywnie ocenę formalną i podlega ocenie merytorycznej. Informacje z poszczególnych etapów oceny publikowane są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem, pomimo towarzyszącej sytuacji epidemicznej. W poprzednim konkursie z 2019 r. na poprawę efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim zawarliśmy 70 umów o dofinansowanie na ponad 169 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Efektem realizacji projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych będzie nie tylko poprawa jakości powietrza na Śląsku, ale również mniejsze rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców!

Poddziałanie 1.7.1 POIiŚ to również jedno z przedsięwzięć na rzecz walki ze smogiem w ramach Programu dla Śląska. Program ten stanowi jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.