Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W Programie Infrastruktura i Środowisko wyłoniliśmy kolejne 17 projektów na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku

Pozytywną ocenę uzyskało 17 wniosków o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Wartość ich dofinansowania to ponad 41 mln zł.

Kolejne 29 wniosków jest na końcowym etapie oceny. Projekty te aplikowały o wsparcie w ogłoszonym w marcu 2020 r. konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest na końcowym etapie oceny projektów złożonych w piątym konkursie w poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Aplikować w tym konkursie, oprócz samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, mogły po raz pierwszy spółki Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową.

Informacje z poszczególnych etapów oceny publikowane są na stronie WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem, pomimo towarzyszącej sytuacji epidemicznej. Dlatego w 2021 roku zaplanowaliśmy kolejny, szósty konkurs na wsparcie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim.

Zachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem naborów na 2021 rok.

Efektem realizacji projektów w obszarze poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych będzie nie tylko poprawa jakości powietrza na Śląsku, ale również mniejsze rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców!

Poddziałanie 1.7.1 POIiŚ to również jedno z przedsięwzięć na rzecz walki ze smogiem w ramach Programu dla Śląska. Program ten stanowi jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.