Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Więcej pieniędzy dla projektów w sektorze energetyki

W Programie Infrastruktura i Środowisko nastąpiło zwiększenie budżetu naboru dla projektów z zakresu efektywnych źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zwiększył budżet środków dostępnych w ramach V konkursu poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji z 200 mln zł do kwoty 391,94 mln zł. Dzięki wprowadzonej zmianie, dofinansowaniem objęte zostaną wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą tj. Ministerstwo Klimatu.

Szczegółowe informacje