Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce z POIiŚ

Dofinansowanie ze środków UE w wysokości 8,67 mln zł z poddziałania 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymał projekt „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W ramach projektu zrealizowana zostanie ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna o funkcjonalnościach liczników zdalnego odczytu oraz korzyściach wynikających z wdrażania inteligentnych systemów. Projekt obejmuje również wykonanie analiz, audytów i koncepcji na potrzeby procesu wdrażania inteligentnych sieci i tworzenia regulacji prawnych w tym zakresie.

W ramach poddziałania 1.4.1 „Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym” zakontraktowano już prawie 440 mln zł alokacji UE. Wspierane są projekty infrastrukturalne dotyczące budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, czyli inteligentne systemy dostaw energii znane jako „smart grids”.

Inwestycje w inteligentne sieci energetyczne przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorstwom energetycznym, czyli producentom i dystrybutorom energii, jak i użytkownikom, poprzez zwiększenie niezawodności dostaw energii i wydajności operacyjnej oraz rozszerzenie zakresu pomiarów i kontroli sieci energetycznych. Umożliwiają także kontrolę zużycia energii i zarządzanie jej zapotrzebowaniem na poziomie użytkownika poprzez liczniki zdalnego odczytu, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do bardziej świadomego i aktywnego oszczędzania energii przez użytkowników oraz efektu zachęty do inwestycji w odnawialne źródła energii (np. panele fotowoltaiczne).