Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wspólnie zwalczamy nadużycia finansowe

14 i 15 października 2019 roku beneficjenci POIiŚ mieli okazję zapoznać się ze sposobami efektywnego przeciwdziałania nadużyciom podczas zorganizowanego przez Instytucję Zarządzającą seminarium.

Nie można skutecznie przeciwdziałać nadużyciom bez zaangażowania do tego celu realizujących projekty beneficjentów. Podczas wydarzenia swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się przedstawiciele MIiR, instytucji pośredniczących zaangażowanych w realizację POIiŚ, Komisji Europejskiej, KPRM, GUNB, UOKIK, UZP, CBA oraz Prokuratury Krajowej. Nie zabrakło także przekazania najlepszych praktyk przez największych beneficjentów programu tj. GDDKIA oraz PKP PLK SA, a także przedstawicieli organizacji pozarządowej w postaci Fundacji im. Stefana Batorego, którzy opowiedzieli o efektach wdrażania pierwszego w Polsce paktu uczciwości realizowanego w projekcie kolejowym POIiŚ.

Dziękujemy beneficjentom za liczne przybycie i zachęcamy do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce!

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez nas poradnikiem w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, który może być przydatny nie tylko dla beneficjentów POIiŚ, a także innymi publikacjami w zakresie zwalczania nadużyć.

Przypominamy również, że wszelkie podejrzenia nieprawidłowości można zgłaszać na adres email: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza umożliwiającego zgłoszenie w sposób anonimowy.

 

Zdjęcie przedstawia prelegentów i uczestników na seminarium "Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ"

 

zdjęcie przedstawia prelegentów obecnych na Seminarium "Przeciwdziałanie nadużyciom w POIiŚ"