Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne największego programu w UE

Zapraszamy na wysłuchanie publiczne programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Spotkanie odbędzie się 15 lipca. To szansa na aktywny udziału w pracach nad projektem FEnIKS. Zarejestruj się i weź udział w dyskusji nad tym, jak zainwestować ponad 25 miliardów euro.

"Fundusze Europejskie i środki krajowe w ramach FEnIKS zainwestujemy w drogi, kolej, transport publiczny, energetykę, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę. Szeroko konsultujemy program, żeby jego realizacja była efektywna i dała jak największy impuls rozwoju polskiej gospodarce" - mówi wiceminister Waldemar Buda.

Z FEnIKS będziemy inwestować w:

  • obniżenie emisyjności gospodarki,
  • budowę systemu transportowego,
  • poprawę bezpieczeństwa transportu,
  • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej,
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Wesprzemy modernizację linii kolejowych oraz budowę dróg ekspresowych i krajowych, w tym obwodnic miast. W energetyce dofinansujemy poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii i inteligentne sieci energetyczne. Dla sektora środowiska w FEnIKS planujemy działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwój systemów gospodarowania odpadami oraz wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej. Inwestycje w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności. W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu. Będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Konsultacje publiczne największego programu w UE trwają do 18 lipca.

Transmisję z wysłuchania będzie można obejrzeć na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej