Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zeroemisyjne autobusy w Krakowie

Transport odpowiada za prawie jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Europie i jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w europejskich miastach. Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z filarów polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, która szczególnie duży nacisk kładzie na zrównoważony rozwój.

Ponad 9 mld zł środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko jest przeznaczonych na wspieranie niskoemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Z tych pieniędzy skorzystało m.in. miasto Kraków, którego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne realizowało projekt pn. Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

31 maja br. na krakowskie ulice wyjechał ostatni z 50 autobusów elektrycznych zakupionych w ww. projekcie z funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Autobusy elektryczne w Krakowie

Źródło: MPK S.A. w Krakowie

Zakupione autobusy to 18-metrowe przegubowce elektryczne. Każdy wyposażony jest w ładowarkę typu plug-in, które umożliwiają wolne ładowanie w zajezdni. Ponadto autobusy będą wykorzystywały punkty ładowania pantografowego zlokalizowane na końcach tras linii.

Autobusy są w całości niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się tj. uwzględniają takie rozwiązania jak rampę dla wózków czy wydzieloną wewnątrz pojazdów przestrzeń przeznaczoną dla osób poruszających się na wózkach i dla wózków dziecięcych. Przewidziane zostały również udogodnienia dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu - kontrastowe barwy poręczy, uchwytów, przycisków, oznaczeń różnicy poziomów na progach schodów, zapowiedzi głosowe i system wizualnych zapowiedzi przystanków wewnątrz pojazdów.

W wyniku realizacji projektu wycofane zostały 42 przegubowe autobusy z napędem diesla o normie emisji Euro V, które eksploatowane były na elektryfikowanych liniach. Realizacja projektu poprawi jakość życia w mieście poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i  CO2 oraz wpłynie na najwyższą jakość usług transportu miejskiego.

Koszt całkowity inwestycji to niemal 165,5 mln zł, z czego prawie 109,7 mln zł to unijne dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Autobusy elektryczne w Krakowie

Źródło: MPK S.A. w Krakowie