Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zodiak II i Planeta I nagrodzone przez Baird Maritime

Wydawnictwo Morskich Czasopism i portali fachowych „Baird Morskiej” przyznało wielozadaniowcom „Planeta I” i „Zodiak II” nagrodę w kategorii „Najlepsza jednostka wielozadaniowa" 2020 Roku na Świecie. Bliźniacze Statki zostały zbudowane w ramach Projektu NOSTRIMARIS - budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Posiadają funkcję lodołamacza pełnomorskiego, służą do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich. Są również wyposażone w specjalistyczne urządzenia niezbędne do wykonywania pomiarów hydrograficznych. Zostały skonstruowane m.in. z myślą o wspomaganiu służb przy prowadzeniu akcji ratowniczych, przeciwpożarowych czy likwidowania rozlewów olejowych.

Statki Zodiak i Planeta

Źródło: Urząd Morski w Szczecinie

Wartość całkowita projektu to 217,6 mln zł , a dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło prawie 184 mln zł

„Planeta I” i „Zodiak II” mają ok. 60 metrów długości, maksymalna prędkość, którą mogą być, do ok. 13 węzłów. Każda jednostka może przyjąć 80 rozbitków. Inwestycja stanowi jeden z elementów systemu budowy poprawiającego dostępność od strony morza, wzrost bezpieczeństwa nawigacyjnego, zwiększenie konkurencyjności i cenu portów.

Cele projektu

W Programie Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, realizowane są projekty, których celem jest poprawa infrastruktury dostępu do portów od strony lądu i morza, infrastruktury portowej i nabrzeżowej. Inwestycje realizowane są w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, leżących w sieci bazowej TEN-T, tj.: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Służyć będą zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich.Zrealizowanych ma być 19 projektów, o łącznej wartości całkowitej 5,2 mld zł i dofinansowaniu UE 3,6 mld zł. Dla wszystkich zostały podpisane umowy o dofinansowanie.