Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

 

Programy na lata 2014-2020:

Link prowadzi do serwisu Programu Infrastruktura i ŚrodowiskoLink prowadzi do serwisu Programu Innowacyjna GospodarkaLink prowadzi do serwisu Programu Kapitał LudzkiLink prowadzi do serwisu Programu Rozwój Polski WschodniejLink prowadzi do serwisu Programu Pomoc TechnicznaLink prowadzi do serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
strona:12...2idź do:  
21-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

20 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

więcej
22-08-2014

„Łącząc Europę” – pierwsze polskie wnioski z sektora energetyki złożone

Połączenie gazowe Polski i Litwy to pierwszy polski projekt zgłoszony do dofinansowania ze środków nowego instrumentu „Łącząc Europę”, utworzonego w budżecie UE na lata 2014-2020. 19 sierpnia 2014 r. operatorzy gazociągów przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. oraz AB Amber Grid złożyli wspólne wnioski o wsparcie inwestycji. Jej przewidywana wartość to 558 mln euro - 422 mln euro w części polskiej i 136 mln euro w litewskiej.

więcej
13-08-2014

Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków CEF (Connecting Europe Facility – instrument Łącząc Europę).

więcej
03-07-2014
logo instrumentu „Łącząc Europę”

Łącząc Europę: Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w energetyce

Do 19 sierpnia 2014 r. można składać w ramach instrumentu „Łącząc Europę”  wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej, znajdujących się na liście projektów wspólnego zainteresowania (z ang. Project of Common Interest - PCI).

więcej
30-06-2014

Ruszają negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z Komisją Europejską

1 lipca 2014 r. rozpoczynają się negocjacje Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pomiędzy stroną polską, a Komisją Europejską. Celem spotkań trwających do 4 lipca 2014 r. jest omówienie i wypracowanie zapisów Programu, z którego wspierane będą m.in. takie obszary jak transport, środowisko i energetyka.

więcej
12-05-2014
Kolektory słoneczne

Sektor odnawialnych źródeł energii w latach 2014-2020

- Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro – poinformował wiceminister Marceli Niezgoda podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Wiceminister uczestniczył w debacie, podczas której zastanawiano się, czy energia odnawialna może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

więcej
09-01-2014
Zdjęcie z konferencji - premier Donald Tusk oraz wicepremier Elżbieta Bieńkowska

Rząd przyjął projekty dokumentów na lata 2014-2020

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych, w tym Programu Infrastruktura i Środowisko. – Prezentujemy dziś program skoku cywilizacyjnego, jaki Polska powinna dokonać do 2020 r. – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Towarzyszyli mu wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska oraz Janusz Piechociński.

więcej
29-11-2013
wykres

82,5 mld euro dla Polski z nowego budżetu Unii Europejskiej

W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro z polityki spójności dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,3 mld euro. Dodatkowo, otrzymamy ponad 252 mln euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży.

więcej
12-11-2013

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie od sierpnia 2013 r. do września 2013 r. przeprowadziło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Program).

więcej
29-10-2013
Ikonografika składająca się z obiektów symbolizujących transport i środowisko, m.in.: liście, samochód, fabryka, lis, żarówka

Dbając o zieloną przyszłość – fundusze unijne w sektorze środowiska

25-26 listopada 2013 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pn. "Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska" organizowana przez Ministerstwo Środowiska - Instytucję Pośredniczącą w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
23-10-2013
Prowadzący konferencję konsultacyjną projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko

Trwają konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Od 16 października do 7 listopada 2013 trwają konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednym z elementów szeroko zakrojonych konsultacji społecznych była konferencja konsultacyjna, która odbyła się 21 października 2013 r. w Łodzi.

więcej
23-10-2013
Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

Nowe perspektywy dla gospodarki wodno-ściekowej

- W latach 2014-2020 będziemy wspierać projekty dotyczące zarządzania ryzykiem powodziowym oraz te z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Unijna pomoc będzie realizowana poprzez Program Infrastruktura i Środowisko oraz regionalne programy operacyjne – mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas  konferencji "Hydrointegracje 2013", która odbyła się 23 października 2013 podczas V Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej "HydroSilesia".

więcej
16-10-2013

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w terminie 16 października - 7 listopada 2013 r.

więcej
14-10-2013
Grafika przedstawia uczestnika szkolenia

Trwa rejestracja zgłoszeń na konferencję "Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

W najbliższych dniach można zgłaszać się do udziału w konferencji poświęconej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która odbędzie się 21 października 2013 r. w Łodzi.

więcej
04-10-2013
Minister Adam Zdziebło

Finał konsultacji społecznych projektu Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

4 października 2013 r. w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne największego programu w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Podczas spotkania przedstawiono zebrane dotychczas opinie i uwagi dotyczące proponowanych kierunków wsparcia inwestycji rozwijających infrastrukturę kraju.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska