Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-06-2011

Minister Elżbieta Bieńkowska na otwarciu nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska wraz z minister zdrowia Ewą Kopacz otworzyły 2 czerwca 2011 r. nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Szpital zakupił sprzęt medyczny za ponad 16 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach nowo otwieranego w oddziału Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zakończona została realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • "Zakup aparatury obrazowej oraz wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Hemodynamiki i Diagnostyki Obrazowej SCCS w Zabrzu"
  Wartość całkowita projektu: 9 001 223,22 zł
  Wartość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 651 039,74 zł

  W ramach projektu zakupiono specjalistyczną aparaturę medyczną, tj. angiograf, angiograf do badań naczyniowych, aparat do wewnątrznaczyniowych badań ultrasonograficznych, system mapowania elektro-anatomicznego 3D, system do wykonywania badań i zabiegów elektroterapii, nowej generacji aparat do naczyniowej tomografii komputerowej DYNACT – do angiografii rotacyjnej i rekonstrukcji 3D (3 szt.). Pracując na angiografie kardiolog, kardiochirurg i elektrofizjolog mogą pracować razem. Integracja elektrofizjologii, tomografii komputerowej i angiografii daje bardzo precyzyjny obraz i dużo większe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zakupiona aparatura i wyroby medyczne zapewniają najwyższą jakość i efektywność kosztową.
 • "Zakup aparatury obrazowej i wyrobów medycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Intensywnej Opieki Sercowo-Naczyniowej SCCS w Zabrzu"
  Wartość całkowita projektu: 9 975 340 zł
  Wartość dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 479 039 zł

  W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt - m.in. lampę rentgenowską z zabiegowym stołem pływającym, angiograf do sali hybrydowej, aparat do znieczulenia dla dorosłych - stanowiący doposażenie nowego obiektu medyczno-administracyjnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w nowoczesną aparaturę obrazową oraz niezbędne wyroby medyczne do diagnostyki i terapii.

Więcej informacji na stronie Śląskiego Centrum Chorób Serca 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska