Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Bielsku Białej na temat wsparcia z Funduszy Europejskich dla samorządów oraz organizacji pozarządowych

Informacje o spotkaniu

Spotkanie skierowane jest do jednostek samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2019 r. od 10:00 do 13:00 w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lpibielsko@bcp.org.pl.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia na adres e-mail. 


Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Tematyka spotkania

  • Możliwości dla samorządów w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (m.in. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport miejski, efektywne oświetlenie, gospodarka wodno-ściekowa, edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne);
  • Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego (m.in. usługi społeczne, usługi zdrowotne);
  • Wybrane elementy z programów krajowych (m.in. Program Wiedza Edukacja Rozwój).

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367, 43-301  
tel.: 33 475 01 35, 33 496 02 01