Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia w Warszawie z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie w sektorze kultury POIiŚ 2014-2020

Informacje o szkoleniach

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w bezpłatnych jednodniowych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Jednodniowe szkolenia odbędą się 24 i 25 listopada 2016 r. w godz. 10.00-16.00. w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCX 203 KB) na adres: msuchecka@mkidn.gov.pl do 18 listopada 2016 r. do godz. 16:00. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu wybranego szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu). W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe. 

Do pobrania: Regulamin szkolenia (PDF 104 KB)

Dla kogo

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego); Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych; szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury; organizacji pozarządowych; kościołów i związków wyznaniowych; podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Program szkolenia

  • 8:30-10:00 - rejestracja uczestników,
  • 10:00-12:00 - procedury związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego,
  • 12:00-12:15 - przerwa kawowa,
  • 12:15-13:30 - procedury związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmiany klimatu, ich łagodzenie i przystosowanie do tych zmian oraz odporność na klęski żywiołowe),
  • 13:30-15:00 - zmiany w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy Pzp),
  • 15:00-16:00 - obiad. 

Organizator szkoleń

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
tel.: 22 551 56 43
e-mail: msuchecka@mkidn.gov.pl