Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie dla osób zainteresowanych konkursem dla poddziałania 2.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Informacje o szkoleniu

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie nr 2.4.1/1/2018 serdecznie zapraszamy na szkolenia związane z przygotowaniem i uzupełnieniem wniosku.

Spotkania dotyczą konkursu na działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, a udział w nich jest bezpłatny.

Szkolenia odbędą się w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w godzinach 10.00-14.00.

Zgłoszenia na podpisanym formularzu (DOCX) prosimy przesyłać pod adresem: anna.krason@ckps.lasy.gov.pl do 7 maja 2018 r. 

Możliwe jest zapisanie się na jeden z dwóch terminów:

  • 17 maja (czwartek)
  • 22 maja (wtorek)

Jednocześnie informujemy, że CKPŚ nie opiniuje szkiców projektów. Każdy projekt musi zostać oceniony kompleksowo przez niezależnych ekspertów zgodnie z przyjętą ścieżką oceny i wszystkimi kryteriami, a każdy z wnioskodawców musi mieć zapewnione równe szanse w tym zakresie.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Krasoń, anna.krason@ckps.lasy.gov.pl, tel. 22 318 70 23.

UWAGA: Organizacja szkolenia uzależniona jest od zebrania odpowiedniej liczby osób.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli podmiotów, dla których przeznaczony jest konkurs (tj. parki narodowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, jednostki administracji rządowej lub samorządowej, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP), jednostki badawczo-naukowe, uczelnie, urzędy morskie).

Organizator szkolenia

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3

Anna Krasoń, anna.krason@ckps.lasy.gov.pl, tel. 22 318 70 23.