Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Olsztynie "Zarządzanie finansami w projektach unijnych"- Rekrutacja zakończona

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat zarządzania finansami w projektach unijnych. Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2018 roku od 8:00 do 15:30 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagielońska 91A w Olsztynie.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOC 117 KB) na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl  do 27 listopada 2018 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona.

Uwaga: rekrutacja została zakończona.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich beneficjentów zainteresowanych tematyką zarządzania finansami w projektach unijnych.

Program szkolenia

  • 08:00-10:00 Wprowadzenie. Przedstawienie trenera, celu i zakresu szkolenia, identyfikacja oczekiwań uczestników. Podstawy prawne dotyczące realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Aktualny stan prawny dokumentów i wytycznych mających największe znaczenie dla zarządzania finansami w projektach dofinansowanych funduszy unijnych. Prawo Europejskie. Prawo Polskie;
  • 10:00-10:15 Przerwa kawowa;
  • 10:15-11:45 Kluczowe zagadnienia mające wpływ na finansową obsługę projektu. Plan finansowy i budżet projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie. Budżet projektu a budżet beneficjenta. Procedury wewnętrzne i regulamin jednostki.Polityka finansowa i dotychczasowa praktyka księgowa jednostki. Wkład własny i określone we wniosku metody zbierania wkładu własnego.Postępowanie zgodne z procedurą zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności;
  • 11:45-12:15 Przerwa obiadowa;
  • 12:15-13:45 Planowanie finansowej realizacji projektu. Przygotowanie realnego harmonogramu płatności. Czynniki wpływające na wydatki w ramach projektu. Zagrożenia wpływające na brak płynności finansowej w trakcie realizacji projektu. Najważniejsze wymagania wg aktualnych wytycznych kwalifikowalności wydatków;
  • 13:45-14:00 Przerwa kawowa;
  • 14:00-15:30 Zarządzanie kosztami bezpośrednimi. Zarządzanie kosztami pośrednimi. Reagowanie na zmiany warunków finansowych w trakcie realizacji projektu. Wprowadzanie zmian finansowych w takcie realizacji projektu. Pytania i dyskusja. Dobre praktyki. Podsumowanie.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Głowackiego 17 tel. 89 512 54 86/85/83/84/82 
e-mail gpiolsztyn@warmia.mazury.pl