Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Ostrowcu Świętokrzyskim dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn”.

Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w godz. 9:00-14:00 w sali szkoleniowej w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, ul. H. Sienkiewicza 70 (I piętro, sala nr 18). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które obowiązują od 11 kwietnia 2018 r. 

Zgłoszenia na szkolenie można dokonywać pod numerami telefonów: 15 864 20 74; 15 832 33 54. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania oraz realizujących projekty.

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:

  • prawo krajowe i europejskie w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami;
  • uniwersalne projektowanie – dostępność cyfrowa i komunikacyjna;
  • uniwersalne projektowanie – dostępność architektoniczna - mechanizm racjonalnych usprawnień;
  • zasada równości szans kobiet i mężczyzn według standardu minimum.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia (DOC 283 KB)

 

Organizator szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
tel. 15 864-20-74; 15 832-33-54
e-mail: 
gpi@sejmik.kielce.pl