Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia w Słupsku: „Najważniejsze zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Informacje o szkoleniach

Celem szkoleń jest przedstawienie aktualnych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Szkolenia organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku odbędą się w piątek 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego) w godz. 9.00-13.00 oraz 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ul. Niedziałkowskiego 6, w godz. 9.00-13.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Dla kogo

Dla wszystkich osób zainteresowanych informacjami dotyczącymi przygotowania, realizacji i rozliczania projektów finansowych z Funduszy Europejskich. 

Program szkoleń

  • Wprowadzenie - aktualne dokumenty o których należy pamiętać;
  • Wybrane szczegółowe zasady i obowiązki w kontekście aktualnej dokumentacji;
  • Zapisy takich dokumentów jak: ustawa wdrożeniowa, wytyczne kwalifikowalności wydatków, Zasady wdrażania Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego, wzory umów o dofinansowanie;
  • Ponosimy wydatki w projekcie - zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku. m.in. aktualne zasady stosowania rozeznania rynku, zasady konkurencyjności, w jakich przypadkach stosujemy regulacje prawa zamówień publicznych?
  • Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć projekt?
  • Aktualne zasady informacji i promocji;
  • Co nowego w systemie SL2014? Obsługa techniczna systemu, funkcjonalność systemu;
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Organizator szkoleń

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
e-mail slupsk.pife@pomorskie.eu