Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie pn. "Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r."

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020 organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7.

Szkolenie "Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r." odbędzie się 23 lutego 2018 roku w godz.: 9.00-15.00 w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniu zapraszamy potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie organizatora.

Program szkolenia

Agenda szkolenia (PDF).

Organizator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia ze strony WFOŚiGW:

Aleksandra Orłów, tel. 32 60 32 316, e-mail: a.orlow@wfosigw.katowice.pl