Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Warszawie dotyczące obsługi systemu informatycznego SL2014 dla beneficjentów I i VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – sektor energetyka

Informacje o szkoleniach

Ministerstwo Energii zaprasza na II i III edycję szkoleń z obsługi SL2014 dla beneficjentów I i VII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka. 

Najbliższe szkolenia odbęda się:

 • 18-19 października 2017 r. w godz. 9.00-16.00 - druga edycja szkolenia, Warszawa, Centrum Konferencyjnym Kopernika ul. Kopernika 30,
 • 23-24 października 2017 r. w godz. 9.00-16.00 - trzecia edycja szkolenia, Warszawa, Centrum Konferencyjnym Kopernika ul. Kopernika 30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego,
 • przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej,
 • przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych,
 • przedsiębiorców,
 • państwowych jednostek budżetowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych.

Program szkoleń

 • Zakładanie konta e-PUAP,
 • Prezentacja aplikacji SL2014,
 • Wniosek o płatność,
 • Korespondencja mailowa,
 • Harmonogram płatności,
 • Monitoring uczestników projektu,
 • Zamówienia publiczne.

Organizator szkoleń

MINISTERSTWO ENERGII
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Wykonawcą usługi szkoleniowej w imieniu Ministerstwa Energii jest firma CKSP Sp. z o.o.Kontakt: Pan Hubert Wiligórskitel.: +48 511 068 840e-mail: hubert.wiligorski@cksp.pl