Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

28 projektów z zakresu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych otrzyma dofinansowanie UE

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach drugiego konkursu dotyczącego działań o charakterze dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (poddziałanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych). Do dofinansowania wybrano 28 projektów. Projekty te otrzymają łączne dofinansowanie Unii Europejskiej w kwocie 68,9 mln zł.

Zbiorcza lista wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w ramach danego konkursu została opublikowana na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Ponadto 28 października 2016 r. ogłoszono trzeci nabór na dany podtyp projektów w wysokości 30 mln zł. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków unijnych 74 mln zł. Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Ostateczne rozstrzygnięcie przewidywane jest na 31 sierpnia 2017 r.