Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

37 miast chce wdrażać plan zrównoważonej mobilności miejskiej

15 kwietnia odbyła się konferencja otwierająca projekt, w ramach którego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Ministerstwo Infrastruktury (MI), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i unijna inicjatywa JASPERS, która wspiera podmioty korzystające z funduszy unijnych, będą pomagać miastom w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej. MIiR, MI i CUPT podpisały list intencyjny, w którym zobowiązują się wspierać tworzenie i wdrażanie SUMP.

BK_20190415_MMZ_8

fot. B. Kosiński MIiR

Czym są plany zrównoważonej mobilności miejskiej?

"W największym skrócie to takie strategie przyjaznego transportu w mieście" – wyjaśnia wiceminister inwestycji i rozwoju, Małgorzata Zielińska, która w resorcie odpowiada za finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.
"W planach znajdziemy na przykład informacje gdzie miasto powinno wspierać transport pieszy, gdzie rowerowy, a gdzie samochodowy, bo do komunikacji miejskiej trzeba przecież dojechać. Taka strategia łączy różne gałęzie transportu, ale zawsze nacisk położony jest na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców” – dodaje Zielińska.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 37 miast. Do bezpośredniej współpracy z JASPERS zostało wybrane 5 z nich: Rawicz, Konin, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Obszar Funkcjonalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Subregion Centralny Województwa Śląskiego.

Miasta i obszary funkcjonalne wybrano na podstawie takich kryteriów jak:

  • liczba mieszkańców,
  • doświadczenie w tematyce mobilności,
  • specyfika obszarów i systemów transportowych (np. powiązanie z miastem wojewódzkim, zachowania komunikacyjne mieszkańców miasta/regionu, ścisłe powiązanie i konieczność integracji sąsiadujących ze sobą miast).

Wybrane ośrodki reprezentują różne typy jednostek i mają być przykładem dla innych podmiotów o podobnej wielkości. Tym miastom eksperci z JASPERS pomogą przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (w tym: w identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy).

Pozostałe 32 miasta, które wyraziły zainteresowanie tematyką SUMP, będą miały możliwość uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach. Podczas spotkań przedstawiane będą wyniki pracy z wybranymi 5 miastami, aby zaprezentować zarówno dobre praktyki, jak i pułapki, jakie mogą czekać na jednostki, które chcą wdrożyć SUMP. Będą również okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Sesje warsztatowe będą odbywać się raz na kwartał.

Miasta uczestniczące w projekcie zobowiązały się miedzy innymi do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP i wdrożenia tych ustaleń. 

Przedsięwzięcie będzie trwać 2 lata. Organizowane jest przez MIiR, MI, CUPT, Komisję Europejską i inicjatywę JASPERS w ramach przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej.