Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

70 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko

Już 70 umów o dofinansowanie zostało podpisanych w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość dofinansowanych inwestycji to 36,2 mld zł, ze środków unijnych będzie pochodzić 19,7 mld zł. Oznacza to, że do tej pory zagospodarowano już 17,5 % dostępnych dla programu środków.

70 umów o dofinansowanie zostało podpisanych w Programie Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Unijne dofinansowanie wynosi 19,7 mld zł. Oznacza to wykorzystanie 17,5% dostępnej alokacji środków.

Ostatnia, 70-ta umowa została zawarta na realizację projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II. Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację w wysokości 27,2 mln zł.