Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Chcesz odnieść sukces jako przedsiębiorca? Poznaj listopadową ofertę naborów z Funduszy Europejskich!

W listopadzie na początkujących, mikro, małych, średnich, a także dużych przedsiębiorców czeka 120 konkursów, z czego 58 zupełnie nowych. Wśród nich znajdziesz 45 konkursów z programów ogólnopolskich, 64 konkursy z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź pełną ofertę wszystkich naborów unijnych! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych naborach.

Infrastruktura B+R

Badania i rozwój

Masz pomysł na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w Twojej firmie? W listopadzie możesz pozyskać na ten cel środki unijne. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do  prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Jako przedsiębiorca możesz również wejść w konsorcjum z jednostką naukową lub uczelnią. Wtedy masz szansę na dotację unijną na rozwój infrastruktury naukowej. Możesz wystąpić o dofinansowanie np. zakupu wyposażenia naukowego lub zestawu przyrządów, rozwój zbiorów, archiwów naukowych, sieci i infrastruktury komputerowej, czy zakup oprogramowania. Środki przeznaczone na projekty wyłonione w tym konkursie to aż 550 mln zł. Koszty kwalifikowalne Twojego projektu muszą wynosić co najmniej 30 mln zł. Maksymalnie możesz otrzymać dotację w wysokości 80% tych kosztów.

O pieniądze mogą starać się projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, które są na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PDF)

W skali regionalnej zapraszamy przedsiębiorców, m.in. z województwa mazowieckiego i podkarpackiego do składania wniosków na tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotację unijną możesz przeznaczyć na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi tu o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Możesz dofinansować np. koszty wiedzy technicznej oraz doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

W województwie mazowieckim na stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych jest aż 6 mln euro. Złóż wniosek do 4 grudnia a masz szansę na  otrzymanie do 80% dofinansowania Twojego projektu. W tym konkursie nie występują ograniczenia co do minimalnej i maksymalnej wartości kwoty dofinansowania projektu.

 

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Na początku listopada otworzył się nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy wejdą w konsorcjum z jednostką naukową. Konsorcjum może liczyć do 5 podmiotów, a liderem  musi  być jednostka naukowa. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Koszty kwalifikowalne projektu muszą wynosić co najmniej 1 mln zł.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych innowacjami  listopad to ostatnia szansa na przystąpienie do konkursu z Programu sektorowego PBSE. To oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsorcjów przedsiębiorstw. Na projekty zarezerwowano 120 mln zł. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze:

  • energetyka konwencjonalna
  • energetyka odnawialna
  • sieci elektroenergetyczne. 

Tu możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu może wynosić od 2 mln zł do 40 mln zł.

Przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zapraszamy do składania wniosków na projekty związane z:

  • prowadzeniem badań przemysłowych, czyli takich badań, które służą zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym opracowane będą nowe produkty, procesy i usługi lub wprowadzone znaczące ulepszenia do już istniejących produktów, procesów i usług,  
  • eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, które polegają na  nabywaniu, łączeniu i wykorzystywaniu aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności np. z dziedziny nauki, technologii czy działalności gospodarczej w celu planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług,
  • zakupem wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu, usługi czy technologii. 

Na przykład w województwie lubelskim to pula prawie 13 mln zł na „Bon na innowacje”, czyli projekty polegające m.in. na zakupie usług B+R lub wyników prac B+R (koszty analiz, badań rynkowych lub dostępu do baz danych). Możesz też uzyskać dofinansowanie na projekty związane z zakupem usług doradczych w zakresie np. przygotowania zgłoszenia patentowego. Minimalna wartość projektu to 15 tys. zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to aż 100 tys. zł 

 

Innowacje

Innowacje

Przedłużyliśmy konkurs dla konsorcjów małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej. Jeśli prowadzisz biznes w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim wspólnie z innymi firmami ubiegaj się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (produkty sieciowe).

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, których chce pozyskać dodatkowy kapitał dla firmy? W listopadzie masz ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie. Dzięki dotacji skorzystasz z usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim przewidziano na projekty pulę ok. 790 tys. zł, dla projektów z pozostałych województw ok. 13,5 mln zł. W zależności od rynku, dla którego przygotowywana jest dokumentacja, wsparcie może wynieść od 60 tys. zł do 800 tys. zł.

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą – rzemieślnikiem z województwa dolnośląskiego, możesz uzyskać do 85% zwrotu kosztów Twojego projektu (o wartości do 50 tys. złotych). Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji. Tu uzyskasz dofinansowanie na inwestycje w aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Pula środków to prawie 500 tys. euro. Wnioski możesz składać do 7 grudnia 2017 r.

 

Energetyka

Energetyka

Dla dużych przedsiębiorstw, jak również przedsiębiorców – wytwórców energii ze źródeł odnawialnych – w listopadzie otwiera się szeroka oferta na pozyskanie środków na inwestycje w obszarze energetyki. W tym miesiącu rusza aż 7 konkursów, które dotyczą: 

  • budowy nowych lub zwiększenie mocy jednostek, które wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło użytkowe,
  • budowy sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu, które wykorzystują energię cieplną wytworzoną jednocześnie z energią elektryczną, w tym wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE
  • budowy nowych lub przebudowa instalacji, dzięki którym zwiększy się moc wytwarzanej energii cieplnej, wykorzystującej biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Na takie projekty w województwie zachodniopomorskim jest ponad 13 mln zł. Możesz uzyskać nawet 85% dofinansowania. Masz czas do 30 listopada na złożenie wniosku, a Twój projekt powinien być za minimum 100 tys. złotych.

 

Wzornictwo

Wzornictwo

Listopad to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie przez przedsiębiorców z Polski Wschodniej na rozwój firmy w oparciu o design. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim, sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. zł, przy poziomie dofinansowania do 85%.

Współpracuj z zagranicznymi partnerami  

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konkursach z programów Interreg. Projekty, które przedsiębiorcy realizują wspólnie z zagranicznymi partnerami, dotyczą m.in. tworzenia i testowania innowacyjnych rozwiązań. Celem programów jest także zwiększanie atrakcyjności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz poprawa zarządzania firmą. W projektach mogą uczestniczyć m.in. przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, agencje rozwoju regionalnego, wyższe uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich stowarzyszenia. 

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców!